İnsan 24/10/05

İnsan – Ulu Tanrının iradəsi ilə bu dünyaya gələn və bu iradə hesabına buradan köçən bir varlıqdır. O, nə qüsursuzluğu ilə öyünə bilir, nə də tam xoşbəxt olduğunu iddia edir. O, nə əbədi ömrə malik olduğunu sübut edə bilir, nə də  vaxtsız ölümlə barışa bilir. O, həm müsbət, həm də mənfi cəhətlərin bir cisimdə toplaşdığıПродолжить чтение «İnsan 24/10/05»

Ваша оценка:

MİLLİLƏŞMİŞ DEMOKRATİYA – ÖZƏL DEMOKRATİYA PAYI 05/10/2006

O – DEMOKRATİYA — gənc nəslin gənc olmayan sözü, arzusunda olduğumuz azadlığın – sərbəstliyin rəmzi, zaman və məkanın mövcudluğuna baxmayaraq hər bir kəsin açıq və gizli mübarizəsinin söz — əməl silahı, o insanların təsiri ilə yalan və doğrunun, gerçək həyat və xəyalın astanasında durmağı bacaran gözəgörünməz varlıqdır. Cəmiyyət və onun ayrı – ayrı üzvləri tərəfindənПродолжить чтение «MİLLİLƏŞMİŞ DEMOKRATİYA – ÖZƏL DEMOKRATİYA PAYI 05/10/2006»

Ваша оценка: