Kaş ki…13.05.2015

Allah, niyə qız doğuldum?
Qız olmaq yaman ağırdı,
Kaş ki, doğulmayaydım…
Allah, niyə övlad verdin?
Yaxşı ana mən olmadım,
Kaş ki, sonsuz olaydım…
Allah, niyə həyat verdin,
Yaşamağı öyrətmədən?
Kaş ki, ölü doğulaydım…
Allah niyə güclü oldum?
Bariz oldum həyatımda,
Kaş ki, ağlım olmayaydı…
Allah niyə yaşayıram,
Sevgi, sevinc uzaq ikən,
Kaş ki, bu gün yox olaydım…
Allah, niyə hər şey verdin,
Sonra aldın verdiyini?
Kaş ki, almaz olaydım…
Sənsə, verməz olaydın…
Cavanlığı, gözəlliyi,
Neyləyim, mən bu həyatda?
Qiyməti yox insanların,
Dəyəri yox yaxşıların,
Kaş ki, unudulardım…
Allah, niyə doğruları,
Görməz, eşitməz insanlar?
Kaş ki, yalan olaydım…
Allah, nəyə lazım inam,
Yalan ümid, əbəs sözlər,
Kaş ki, onlar heç olmazdı…
Allah niyə verdin canı,
Verdin qəlbi, bu vicdanı?
Niyə verdin səbr, hicranı?
Kaş ki, mənlə yanardılar…
Allah niyə verdin dərdi?
Görürsən ki, üzülürəm,
Yoruluram, taqətim yox…
Dərd çəkməyə yoxdur halım
Kaş ki, dərdsiz olardım mən…

Один ответ на “Kaş ki…13.05.2015

Обсуждение закрыто.