Tayın deyiləm…

Sən yaxşısan, mənsə pis… Sən dindarsan, mən kafir… Səbrim yoxdur, tükənmiş… Tayın deyiləm sənin… Sən çox safsan, mənsə bic… Ağıllısan, mənsə gic… Haqq yolundan azma sən… Gəl, mənə baş qoşma sən… Sən mələksən, mən şeytan… Sən doğrusan, mən yalan… Mən qocayam, sən cavan… Tayın deyiləm sənin… Sən ağırsan, mən yüngül, Mən tikanam, sənsə gül… İncimə sən,Продолжить чтение «Tayın deyiləm…»

Ваша оценка:

Şüvənəlogiya (satirik, yumoristik yazı)

Ağrımayan başı ağrıdan, qanamayan yeri yaraya çevirən və qan çıxardan, problem olmayan yerdə problemi yaradan, mübahisəni başlayan və həll edilməsini istəməyən və qarışqadan fil düzəldən şəxsə şüvən deyilir. Şüvən salanları, şüvənləri və şüvən vəziyyətini, şüvən prosesinin yaranmasını,  predmetini, obyekt və subyektlərini, həlli yollarını öyrənən elmə şüvənəlogiya deyilir. Bu elm Şərqdə yaranmışdır və konfliktologiyanın və insanlarПродолжить чтение «Şüvənəlogiya (satirik, yumoristik yazı)»

Ваша оценка: