Tayın deyiləm…

Gunel

Sən yaxşısan, mənsə pis…

Sən dindarsan, mən kafir…

Səbrim yoxdur, tükənmiş…

Tayın deyiləm sənin…

Sən çox safsan, mənsə bic…

Ağıllısan, mənsə gic…

Haqq yolundan azma sən…

Gəl, mənə baş qoşma sən…

Sən mələksən, mən şeytan…

Sən doğrusan, mən yalan…

Mən qocayam, sən cavan…

Tayın deyiləm sənin…

Sən ağırsan, mən yüngül,

Mən tikanam, sənsə gül…

İncimə sən, bari gül…

Çox fərqliyik səninlə…