Maliyyə üçbucağı

Maliyyə üçbucağı — istənilən yol və qaydalarla, mexanizmlərlə daha çox nağd və nağdsız pul maliyyə vəsaiti əldə etmək, onu gizlətmək, vergidən yayınmaqdır, vergidən yayındıqca, onu elə artırmaqdır. gəlirlər az olsun, xərclər çox, mənfəətə çıxmaq mümkün olmasın… Bu üçbucaqda üç tərəf var: Rezident fiziki və hüquqi şəxs; Dövlət və onun büdcəsi; Qeyri-rezident fiziki və hüquqi şəxs, offshore, shellПродолжить чтение «Maliyyə üçbucağı»

Ваша оценка:

Səhərdən axşamadək…

  Səhər tezdən baxıram simanıza ey insanlar, Yağır çoxunuzun üzündən böyük zəhrimar… Ciddi, narazı mimika, izləmələr, sərt baxışlar… Səhərdən axşamadək girmisiniz artıq rola… Tanış, dostu görəndə belə gülmür üzünüz… Elə bil ki, dəli sanacaq sizi başqa insanlar… Bir xoş söz, xoş baxış, təbəssümə qalıb həsrət, Ailəniz, dostlar, həmkarlar, bir də uşaqlar… Sanki düşəcək xəncərinizdən yekə birПродолжить чтение «Səhərdən axşamadək…»

Ваша оценка: