Maliyyə üçbucağı

Maliyyə üçbucağı — istənilən yol və qaydalarla, mexanizmlərlə daha çox nağd və nağdsız pul maliyyə vəsaiti əldə etmək, onu gizlətmək, vergidən yayınmaqdır, vergidən yayındıqca, onu elə artırmaqdır. gəlirlər az olsun, xərclər çox, mənfəətə çıxmaq mümkün olmasın…

Bu üçbucaqda üç tərəf var:

  1. Rezident fiziki və hüquqi şəxs;

  2. Dövlət və onun büdcəsi;

  3. Qeyri-rezident fiziki və hüquqi şəxs, offshore, shell şirkətlər;

Üçbucağın obyekti nağd və nağdsız pul, maliyyə vasitələridir, qanunvericilikdir, subyektləri istənilən vətəndaş, hüquqi və fiziki şəxs, sahibkardır,