Şüvənəlogiya II hissə (satirik, yumoristik yazı)

12036772_10207819599955799_88407896465874985_n

  1. Şüvən yazarlar- intriqada olan, birinin yazısı digərini qane etməyən, dava və atmacalı sözlərlə gündəmə gələn, özünü qara pr ilə reklam etdirən, yazarlığın qiymətini, sözün dəyərini ucuz tutan şüvənlərdir ki, onların yaradıcılıqları da, bir qara qəpiyə dəymir, belə yazarsınız, yaradıcı insansınızsa, gedin öz yaradıcılığınızla məşğul olun, kim nə yazır, necə yazır, niyə yazır, yaşayır, Sizə nə dəxli var? Guya belə mükəmməlsiniz?! Tənqid etmək olar, amma şəxsiyyətə keçmək, təhqir etmək, söymək Sizin olmayan səviyyənizi, dar düşüncə tərzinizi göstərir. Elə yazarlarımız da var ki, şöhrət naminə nəsə hökmən yazmalıdır… Bəlkə də, öz fikirləri deyil, bəlkə də öz sözləri deyil, amma «hamı yazır, məşhur olur, mən də yazım, məşhur olum» prinsipi ilə yaşayır onlar… Onlara baxanda, səsi olmayan, fakturası olmayan və sadəcə adamı olan, tapşırılmış mügənniciyin muğam və ya opera, caz oxuması yadıma düşür… ŞÜVƏNYAZARSAN!

  Kiminsə ayaqqabısını geyinə bilərsiniz, azsaylı qız uşağı anasının                        ayaqqabılarını geyindiyi kimi, amma bu o demək deyildir ki, onun kimi və onun  ayaqqabısı ilə yeriyə biləcəksiniz… Hər kəsin geyinməyə öz ayaqqabısı və ayaq ölçüsü vardır… Sənin olmayan ayaqqabı ya ayağını sıxacaqdır, ya ayağına böyük olacaqdır, yazılar da ayaqqabı kimidir…

2. Şüvən tənqidçilər — bu həyatda heç nəyi bəyənməyən, özünü mükəmməl sayan və mükəmməllik axtaran şüvənlərə şüvən tənqidçilər deyilir… Onların gözündə yaxşı nəsə və kimsə yoxdur, hər kəsdən və hər şeydən narazıdır. «Doğru olanı tək o, bilər, dünyanı o, düzəldəcək» prinsipi ilə yaşayır, göz verib, işıq vermir…  TƏNQİDÇİŞÜVƏNSƏN!

Abır istəsən çox demə, Sağlıq istəsən çox yemə. Sizdən sizin fikrinizi soruşan və sizdən məsləhət istəyən olmayıbsa, yuyulmamış çömçə kimi nə atırsınız özünüzü ortalığa?! Zəhər zəhəri öldürər. Sizin zəhər dolu, sağlam olmayan tənqidinizi başqa bir radikal və sizdən betər zəhərli dilə və fikirlərə malik insanın tənqidi məhv edər, sizi sizdən betər olan kəs susdura bilər…

3. Radikal şüvənlər- hər mövzuya radikal yanaşan və öz fikrini, istəklərini zorla insanlara sırımağa çalışan, radikal siyasətçi, dindar, radikal baxışlı insan mənim üçün zülmkardır… Onların dərdi qadağalardır, məhdudiyyətlərdir, insanları öz bildikləri kimi idarə etməkdir…  RADİKALŞÜVƏNSƏN!

Qaydalar və qanunlar onları pozmaq üçündür məgər?! Zülmün axırı olmaz. Zülm ilə abad olan, bir gün gələr bərbad olar. Zülmünü sənə tabe olmayan və fikrinlə hesablaşmayan ailəndə et, o da ki, bir vaxta qədər mümkün olacaq, radikallığın bezdirəcək hər kəsi, tənha qalacaqsan

Bu vaxtadək şərq dünyasında şüvənəlogiya konfliktologiyanın əsası olaraq araşdırılmadığından, şüvənin psixoloji təbiəti öyrənilmədiyindən konfliktlər həll edilməmiş qalır və artamağa doğru gedir