Mәnim kimi Qadınlar…

Mәnim kimi qadınlar necә olur görәsәn?! Özünә hәm tәlәbı, hәm müәllim, hәm şagird, hәm xәstәdir, hәm hәkim… Dostluq nәdir o bilәr, sevgini dә tanıyar…Dost bildiyi insandan yedikcә zәrbәlәri, soyuyar insanlardan…Dostlarının sayı az olar amma… Sevәndә o çox sevәr, ağlında başlar sevgi… Bitәrsә sevgi әgәr  uzun müddәt o sevmәz… Güclü olur kәnardan, gülәrüz vә şәn… BәxtәvәrdirПродолжить чтение «Mәnim kimi Qadınlar…»

Ваша оценка: