Xarizmatik insansanmı?

​Xarizmatik insansanmı? Bir çox insanlar “xarizma” sözünü düzgün və tam qəbul etmir, anlamırlar… Xarizma ingilis dilində şarm deməkdir, şarm isə ancaq zahiri görkəmlə bağlı deyil, ümumilikdə  insanları bu və ya digər keyfiyyətlərin ilə cəlb, cəzb etmək, özünə bağlamaq, insanlarla səmərəli ünsiyyət və istəyinə nail olub, bəzən özünə sevdirmək məharəti deməkdir. Bəzi insanar anadangəlmə xarizmatik olur,Продолжить чтение «Xarizmatik insansanmı?»

Ваша оценка:

Yadındadır?!

Yadındadır?! Baxışımı sevirdin, özünü görürdün baxışlarımda, bilirdin ki, qәlbimdәsәn… Yadındadır?! Qoxumu sevirdin, qoxlayıb çәkәrdin ciyәrinә, bilirdin ki, sәn sevirsәn әtrimi, dәyişmirdim sәnә görә qoxlayasan deyә… Yadındadır?! Sәsimi sevirdin, asta sәslә, pıçıltıyla deyәrdim adını, sәnsә sevinәrdin adını eşidәndә, bilirdin ki, hәlә dә dilimdәn düşmәyirsәn, әzbәrlәmişәm sәni, fikirlәrimdәsәn… Yadındadır?! Gülüşümü sevirdim… Gülüşüm, tәbәssümüm mәsum idi, rahatlıq gәtirirdi,Продолжить чтение «Yadındadır?!»

Ваша оценка: