Xarizmatik insansanmı?

​Xarizmatik insansanmı?

Bir çox insanlar “xarizma” sözünü düzgün və tam qəbul etmir, anlamırlar…

Xarizma ingilis dilində şarm deməkdir, şarm isə ancaq zahiri görkəmlə bağlı deyil, ümumilikdə  insanları bu və ya digər keyfiyyətlərin ilə cəlb, cəzb etmək, özünə bağlamaq, insanlarla səmərəli ünsiyyət və istəyinə nail olub, bəzən özünə sevdirmək məharəti deməkdir. Bəzi insanar anadangəlmə xarizmatik olur, bəzi insanlarda sonradan formalaşır.

Zəruriyyət təsadüfləri, səbəb nəticələri, sonda isə insanlardan insanlar doğar…Təsadüfi, nəticəsiz nəsə yoxdur… Dünyada ən dəyərli hədiyyə kitab, ən dəyərli sərmayə bilik, bacarıq və təcrübə, ən dəyərli kapital sizin haqqınızda formalaş ictimai rəy, ən dəyərli uğur istənilən nəticəni əldə etmək, ən dəyərli silah təbəssüm və ağıl, səs və sözlər, ən dəyərli məşğuliyyət insanları dinləmək, müşahidə etmək, təhlil etmək, ən dəyərli varlıq isə xarizmadır.

Xarizmatik olmaq — həm zahiri görkəmcə, həm xarakter, düşüncə baxımından fərqli olmaq, qeyri-adiliyini qəbul etdirmək, seçilmək və insanlara təsir etməyi bacarmaq deməkdir.

Anadangəlmə xarizmatik olmaya bilərsiniz. Xarizmatik olmağın sirrləri və alətləri vardır. Xarizmatik olmaq istəyirsinizsə, məqaləni sonadək oxumağınız tövsiyə olunur.

Xarizmatik insanları tapın, seçin, onları müşahidə edin, öyrənin, hissə-hissə öz üzərinizdə təkrarlayın. Xarizma tək əməli hərəkət, siqnal göndərmək deyil, həm də psixoloji özünü izləmə, dərk, qəbuletmə, inkişaf etməkdir.

Unutmayın, xarizma insanların bir neçə anadangəlmə və sonradan formalaşan keyfiyyətlərinin vəhdətidir, məmnunluq doğurur, cazibə gücünə malikdir.

Xarizmatik insan olmağın əsas sirri insanlarla ünsiyyət və davranış zamanı təbii və səmimi olmaq, pozitiv enerji bəxş etmək, insanlara sevinc, təbəssüm verməkdən dərin zövq almaqdır.

Xarizmatik insanlar heyrətləndirməyi, yeniliyi bacarırlar.

Xarizmatik insanlar özlərini vacib hiss etdirməyi bacarırlar.

Xarizmatik insanların cəzb etmək, inandırmaq, heyrətləndirmək modeli olur və fərdidir.

Elə bu gündən xarimzatik insan olmaq qərarına gəlin və insanlarla ünsiyyətdə tətbiq edin.

Xarizmanınızı ölçün, 10 ballıq şkala üzrə özünüzə qiymət verin. Sizi tanıyan bir adamdan sizi qiymətləndirməsini xahiş edin. Onun verdiyi qiymət sizin həqiqi qiymətiniz olacaq.

İnsanın ən dərin istəyi dəyərli olmaq və dəyərləndirilməkdir. Qarşınızdakı insana dəyər verin, onun özünü dəyərli hiss etməsinə şərait yaradın, özünüzə dəyər verin.

Xarizmatik olmağın 5 üsulu var. Hamısını tətbiq etsəniz, xarizmatik insana çevrilə və istənilən sahədə və kəslə ünsiyyətdə uğur əldə edə bilərsiniz.

Əsas onu unutmayın ki, insan özünü sizin yanınızda nə qədər vacib hiss etsə, sizi bir o qədər xarizmatik hesab edəcəkdir. 

Üsulları:

Qəbul etmək – qarşınızdakı insana bəxş edəcəyiniz ən dəyərli hədiyyə istənilən vəziyyətdə ona pozitiv münasibət bəsləmək və pozitiv enerji ötürməkdir, insanı olduğu kimi qəbul etmək və dəyişməyə çalışmamaqdır. İdeal insan yoxdur. Sizin nöqsan və çatışmayan cəhətləriniz var, ona görə də başqalarında nöqsan və çatışmayan cəhətləri axtarıb, üzünə vurmağa və ya başına qaxmağa ehtiyac yoxdur. Ən pis vəziyyətində belə gülərüz və xoşniyyətli olun, təbəssümünüzü ona ötürün;

Alqışlamaq – qarşınızdakı insanın gördüyü işin böyük və kiçik olmasından asılı olmayaraq onu hər zaman dəstəkləyin, alqışlayın, ona təşəkkür edin. Eynisini sizə edəndə, özünüzü necə hiss edəcəksinizsə, qarşınızdakı insan da elə hiss edəcəkdir. İnsanlara nə verirsinizsə onu da cavabında alacaqsınız. Pozitiv olun, təbəssüm verin, dəyər verin, xoş təsirlər göstərin;

Təsdiqləmək – başda siz olmaqla, hər kəs həyatı boyu gördükləri iş, hərəkət və davranışlarının, uğur və sözlərinin təsdiqlənməsinə ehtiyac duyur. Onların bu ehtiyacını onlara verin. Yaxşı iş gördüyündə bir insan təşəkkür etdikdən əvvəl və sonra tərifləyin. Tərif yaltaqlığa çevrilməməli, səmimi olmalıdır;

Heyran olmaq – tərif və komplimenti sevməyən insan yoxdur. Komplimentdə həqiqət olarsa, qarşınızdakı insana verdiyiniz dəyəri özündə ifadə edəcəkdir. Yaltaqlıqla, komlimenti qarışdırmayın və şişirtməyin. Komplimentlə qarşınızdakı insanın özünə olan inamını və dəyərini artıracaqdır və onun üçün hər bir başlanğıcda stimul olacaqdır;

Diqqət — ən dəyərli amil və üsul isə diqqətdir. Özünә qiymәti artırır. İnsanlara münasibәtdә daha diqqәtli olsanız, onlar özlәrini daha dәyәrli hesab edәcәklәr. Diqqәtli olduqda, bezdirmәmәyә çalışın vә girici olmayın. Hәtta yaxın olmayan, uzaq tanışınıza belә diqqәtli olun, gördüyünüzdә sevinin. Hәmin anda әn dәyәrli adam mәhz o olsun.

Unutmayın, bu 5 üsulda ifrata varmayın, yaltaq, bezdirici olmayın, tәbii, sәmimi, pozitiv olun.

Dinlәmәyi öyrәnin. Suallar verib cavabları sonadәk dinlәyin.

İnsanlarla emosional bağlılıq yaratmaq bacarığında emosional әmsalı vә intellekt әmsalı uğura gәtirir. Bu uğur sosial emosional intellektdir. 

Sәmәrәli dinlәyici olmağın 5 yolu var:

  1. Diqqәtlә qulaq asın. Tәrәf müqabilinizin sözünü kәsmәyin.

2.Gözlәrinizi ona yönәldin.

  1. Cavab vermәyә tәlәsmәyin. Ara verin, nәfәs alın.
  2. Dәqiqlәşdirmәk üçün suallar verin. Mәnasız yox, dәrin, düşündürücü suallar verin.

  3. Eyni fikri öz sözlәrinizlә hәmsöhbәtin özünә qaytarın, sözlәrinә qüvvәt olaraq sözlәr deyin. 

Unutmayın, qadınların beynindә 7 mәrkәz, kişilәrdә 2 mәrkәz işlәyir. Ona görә dә qadın daha diqqәtli, dinlәmәyi bacaran olur.

Unutmayın, dinlәdiyiniz zaman eşitdiklәrinizin fәrqinә varın.

Qadınlar xarizmatik kişilәri sevirlәr.

Beş insan qrupu var: müdriklik aşiqlәri, şәrәf aşiqlәri, uğur aşiqlәri, pul aşiqlәri, gözәllik aşiqlәri.

Platon
Mәnbә: Brayn Treysi, Rob Arden: Xarizmanın gücü

Опубликовано Günel Fərhadqızı (Gunel Farkhad Emin)

Maliyyəçi/risk/sərmayə/ÇPL-TMM/FATCA/CRS meneceri/təlimçi/blogçu/publisist. Вы потеряете меня, лишь тогда когда я умру.

%d такие блоггеры, как: