Allaha mәktubum

​Allaha növbәti mәktubum… Allahım, hәr dәfә sәnә mәktub yazanda, düşünür vә özümü inandırıram ki, son mәktubumdur… Hәr son bir başlanğıcdır…  Mәni sevdiyini, qoruduğunu, sınadığını bilirәm… Tәbiәtcә tez küsәnәm, özün bilirsәn… Uşaq kimiyәm, böyümәk istәmirәm… İnsanları tanıdıqca, böyüyüb dünyanı, cәmiyyәti dәyişmәyә, düzәltmәyә çalışıram. Bir bәndәn kimi nәyәsә yaramaq istәyirәm… Çox susuram, az danışıram, insanlardan uzaqlaşıram…  TәkПродолжить чтение «Allaha mәktubum»

Ваша оценка: