Varlığın…

Varlığın tәnhalığımdan daha çox üzür mәni…

Varlığın olmadı xilaskarım, olmadı stimulum, varlığın hopmadı ruhuma, mәnә…

Varlığın söz vermişdi… Darıxmayacağam…

Varlığın yox edir, mәhv edir qәlb dünyamı…

Varlığın ürәyimi ağrıdır…

Varlığın bәdbәxt edir, ağladır, ağrıdır mәni…

Varlığını yoxmuş kimi saymalıyam…

Niyә girdi varlığın hәyatıma?!

O qәdәr pis insanam ki, nә yaşamağa layiqәm, nә sevgiyә, nә dә xoşbәxt olmağa… Bezmişәm özümdәn, xarakterimdәn, depressiyadayam…

Qurtum qurtum içdim sәni ay dәrdim, öncә güldüm ürәkdәn, sonra kövrәldim, ağladım için-için, unutmaq istәdim sәni…

Опубликовано Günel Fərhadqızı (Gunel Farkhad Emin)

Maliyyəçi/risk/sərmayə/ÇPL-TMM/FATCA/CRS meneceri/təlimçi/blogçu/publisist. Вы потеряете меня, лишь тогда когда я умру.

%d такие блоггеры, как: