Gecә yarısı…

Sәnә mәktub yazıram: Necә dәyәrliydin sәn, Kim idin mәnim üçün, Bunu tәk mәn bilirәm… Bu gün qara günümdür, Ağlamışam hәsrәtdәn, Sәnә çox inanırdım, Gözlәyirdim, gәlәsәn… Bitdi bu gün oyunun, Anladım hәqiqәti, Heç kim idim әslindә, Fahişәndim sadәcә… Bezmişәm mәn hәyatdan, Bir әlimdә şәrabım, Bir әlimdә siqaret, Sәni unutmalıyam… Önümdә dәrmanlarım,  Qarışdırıb içәcәm Sonra vannaya girib,Продолжить чтение «Gecә yarısı…»

Ваша оценка: