Gecә yarısı…

Sәnә mәktub yazıram:

Necә dәyәrliydin sәn,

Kim idin mәnim üçün,

Bunu tәk mәn bilirәm…

Bu gün qara günümdür,

Ağlamışam hәsrәtdәn,

Sәnә çox inanırdım,

Gözlәyirdim, gәlәsәn…

Bitdi bu gün oyunun,

Anladım hәqiqәti,

Heç kim idim әslindә,

Fahişәndim sadәcә…

Bezmişәm mәn hәyatdan,

Bir әlimdә şәrabım,

Bir әlimdә siqaret,

Sәni unutmalıyam…

Önümdә dәrmanlarım, 

Qarışdırıb içәcәm

Sonra vannaya girib,

Damarımı kәsәcәm…

Bitәcәk әzablarım,

Kәsәcәk ağrılarım…

Sonda sәnә yazıram:

Sәni çox sevmәyimdәn

Gözümdәn düşmәyindәn

Hәyatdan bezmәyimdәn…

Son sözümdür:әlvida!

Опубликовано Günel Fərhadqızı (Gunel Farkhad Emin)

Maliyyəçi/risk/sərmayə/ÇPL-TMM/FATCA/CRS meneceri/təlimçi/blogçu/publisist. Вы потеряете меня, лишь тогда когда я умру.

%d такие блоггеры, как: