Təhsil mühiti necə olmalıdır…? — PhD Cəbrayıl Vəliyev

Ölkədə təhsil öz idarəedicisini dəyişdiyi bir vaxtda təhsilin gələcəyi ilə əlaqədar bir araşdırmanın gəldiyini gördüm mail qutuma… “The Economist”- Intelligence Unit-in Yidan Prize-la birgə yayınladığı “The Worldwide Educating for the Future Index-A benchmark for the skills of tomorrow” araşdırmasından bəhs edirəm. Qeyd etdiyim araşdırma, sürətlə dəyişən dünyada təhsilin gələcəyi və bu dəyişikliklərə proaktiv hazırlıq və vaxtında […]

via Təhsil mühiti necə olmalıdır…? — PhD Cəbrayıl Vəliyev