Tapar

Axtarmayın hər kəs Axtarmadığını tapar, Tapdığını nə kimsə itirər, Nə də axtarar… Kafir ürəyində Tanrı sevgisini tapdığı kimi, xəstə dərman deyil, ölümü tapar… Kasıb pul deyil, dərd, səhv tapar həyatında, narazı qalar… Gözü ac toxlar Sonsuz rəqəm yerinə, Sonsuz şükranlıq tapar Çətinə düşərkən, düşününcə…

Ваша оценка: