Mәni itirdiyin yerdә…

Gözlәrinin önündәn itdiyim gün divardan asdığın şәkillәrә çәkәcәyәm özümü … Qulaqlarından sәsimi sildiyin gün hüzurlu pıçıltı olub ruhuna yazıcağam özümü… Sevgisizlikdәki sevginin sәnsiz olan tәrәfindә işığı söndürüb qaranlığa qәrq edәcәyәm sevgini, işığın mәn olduğunu anladacağam özümә… Sәn isә… Mәni itirmisәn… Mәni itirdiyin yerdә özümü tapmışam, sәni daha neylәyirәm?!

Ваша оценка: