Susma

Qurban olaram susma, Bircə sözünə bəndəm… Qışqır, dalaş, bağır, vur məni, savaş, Yavaş-yavaş, astadan, Pıçıltıyla bir söz de, Bilim ki, sevilirəm, Hələ unutmamısan… Həsrət qoyma səsinə, Baxışların qaçmasın, Bircə damcı göz yaşın, Qırılmış təbəssümün, Yetər barışmaq üçün…

Ваша оценка:

Eh…

Eh… Bir rəsm çəkərəm, ağ qara rəngdə… Rəngləri özün seçərsən, zövqünə görə… Bir mahnı bəstələyərəm, muğama yaxın… Notlarını yazarsan ruhuna qida olaraq… Və… Və bir gün… Bir gün yazacaqsan, «Necəsən?» deyə, susaram… Oxuyub susmağım bir cavab olar… Sonra yazacaqsan «Darıxmışam… Bəs sən?» Susaraq necə bildirim sənə «Gecdir… Unudulmusan…»

Ваша оценка:

Qadın şüuru

İnsan şüurlu varlıqdır. Demәk ki, şüur ondan istifadә etmәk üçün verilir. Mәsәlәn, bir qadın әrә getmәyә tәlәsir, xilas yolu kimi baxır, kim oldu әrә gedir, ardıcıl uşaq doğur ki, yerini rahatlasın, әri ailәyә bağlasın. Halbuki, tәhsil almaq, işlәmәk, öz ayaqları üstә durandan sonra şüurlu şәkildә ailә qurmaq daha doğru seçimdi, özünü sığortalayır qadın. Әrә gedәndә,Продолжить чтение «Qadın şüuru»

Ваша оценка: