«Beyin yeyənlər» fəsiləsi

İnsanlar var ki, onların qida vasitəsi insanların «beyni»dir. Beyin yeməyin də yolları var. Necə ki, biz qidanı ya əllə, ya çəngəllə, ya çubuqla, ya da qaşıqla orqanizmimizə ötürürük. Adətən beyin ilə qidalanan insanlar aqressiv olurlar və seçdikləri yollar bu və ya digər şəkildə aqressiv olur. Beyin ilə qidalananlar daha çox psixoloji və mənəvi təzyiq vəПродолжить чтение ««Beyin yeyənlər» fəsiləsi»

Ваша оценка: