Rəqəm insanlar

1 eqoist, 2 tənbəl, 3 eşşək kimi işləyən, 4 yaltaq, 5 ideal axtarışında olan, 6 tamahkar, 7 sözbaz, 8 iradəsiz, 9 diribaş, 0 hər şeydən bir az, ya da ki, heç nə