Fikirlər barədə esse

Bəzi fikirlər emosiyaları doğurur…


Bəzi seçimlər insanları susdurur…


Bəzi qərarlar insanları qorxudur…


Emosiyaları doğuran fikirlər insanları susduracaq seçimlərlə, insanları qorxudacaq qərarlarla nəticələnir.

Ona görə insanların fikirləri təhlükəli silahdır…