Təhlükəli beyin

İnsan beyni çox təhlükəlidir. Çünki insanı beyin idarə edir, hətta insanın bütün daxili orqanları, düşüncələri, hissləri, seçim və qərarları, əməlləri, sözləri birbaşa beyinlə əlaqəlidir və beyin tərəfindən idarə edilir.

Beyin çox təhlükəlidir. Passiv olması, dayanması, aktiv fəaliyyət göstərməsi ziyandır.

Dayanması insanın ölümünə və daxili orqanların fəaliyyətinin dayanmasına səbəb olur. Passiv olması insanın düşüncə, qərar, seçim, hisslərinin adekvatlıq və keyfiyyət səviyyəsinə mənfi təsir göstərir. Aktiv olması beyinə düşən gücün artması səbəbindən beyinlə bağlı müəyyən xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur.

Beynin daim aktiv olması da yaxşı hal deyil. Həm beyin yorulur, həm də o qədər çox düşünürsən ki, bir də görürsən ki, hamının yerinə düşünüb qərar verirsən.

Опубликовано Günel Fərhadqızı (Gunel Farkhad Emin)

Maliyyəçi/risk/sərmayə/ÇPL-TMM/FATCA/CRS meneceri/təlimçi/blogçu/publisist. Вы потеряете меня, лишь тогда когда я умру.

%d такие блоггеры, как: