#şiddətəson, #susma


Mən qadınları təhsilsiz qoyanlara qarşıyam!
Mən erkən ərə verilənlərin ailəsinə qarşıyam!
Mən selektiv aborta qarşıyam!
Mən cinsi ayrı-seçkilik tərbiyə növünə qarşıyam!
Mən qadınlarımızın işləməməsinə qarşıyam!
Mən qadınları susduranlara qarşıyam!
Mən şiddəti tətbiq edən və dəstəkləyənlərə qarşıyam!
Mən qadını öldürən, intihara sürükləyənlərə qarşıyam!
Mən qadın və uşaqların hüquqlarını qorumayanlara qarşıyam!
Mən qadınlara seks obyekti kimi baxanlara qarşıyam!
Mən patriarxal cəmiyyətin idarəetməsində, mənəvi dəyərlərinə, mentalitetinə qarşıyam!
Mən ailə daxili şiddətə, məişət zorakılığına qarşıyam!
Buna görə mən sizin üçün fahişəyəm!
#şiddətəson