Özgüvəni 0 olan narsislər…

Narsis-özünə vurğun və öz güvəni guya yüksək olan insanları siz də tanıyın:

1. Özlərini çox sevirmiş kimi göstərərlər;

2. Qarşı tərəfə ilk müddətdə çox diqqətli, sonra çox diqqətsiz olar;

3. Sevgidən ancaq danışar, əməlində sevgisizlik olar;

4. Əldə edənə qədər şirin dilini, inadkarlığını işə salar;

5. Enerjini tükədər, enerji vampirliyi fəaliyyətinə başlayır;

6. Mənəvi və psixoloji şiddət və bülinqə yol verər;

7. Qarşı tərəfi aşağılamaq üçün onu günahkar çıxardar;

8. Hamı ona borcludur — düşüncəsi ilə davranar, hər kəsə bir şeyi boynuna qoyar;

9. Əldə edənə qədər yaxşı insan yolun ortasında pis insana çevrilər;

10. Səhvlərini etiraf etməz və həmişə özünü haqlı çıxardar;

11. Qarşı tərəfi dinləməyi bacarmaz;

12. Empati qura bilmir;

13. Tərəfdaşın özgüvənini aşağı salmaqla öz özgüvənini artırar, başqasının özünə olan sevgisini azaltmaq, yox etməklə, özünə sevgi qazandırar;

14. Tərəfdaşından həmişə ən xırda bir şeyə görə belə narazı qalar, onlara yarınmaq mümkün deyildir;

15. Hüzurunuzu pozar;

16. Əldə edənə qədər çox anlayışlı, sevgi dolu görsənir;

17. Öncəki münasibətlərində ilk ayrılan tərəf olduğunu bildirirlər, halbuki çox vaxt ondan ayrılırlar;

18. Tolerantlıq və mədəniyyətdən uzaq olub dava axtarar;

19. Tərəfdaşı ilə bərabər olduğu zaman kənarda da axtarışda olar;

20. Şəxsiyyət pozuqluğu və dəyişikliyi olur, əhvalı tez-tez dəyişir;

21. Əldə edəcəyi insanı-qurbanı öncədən öyrənir, öncə onunla ya dostluq edir, ya birdən birə sevgi münasibətlərinə keçər;

22. Digərlərin hisslərini və ehtiyaclarını qarşılamağı düşünmürlər, ancaq alırlar, verməyi sevməzlər;

23. Öncəki münasibətlərində zərbələrlə çıxmışlar və qisas alırlar;

24. Tərəfdaşı əldə etdikdən sonra ondan bezərlər;

25. Əldə etdiyi şəxsə marağı tez sönər, onu unudar, münasibəti uzun çəkməz;

26. Münasibətləri kəskin dəyişikliyi olur;

27. Qarşı tərəfi hər zaman günahkar çıxardar;

28. Sadəcə qürurlu olar, ondan ayrılanları bilərəkdən yenidən əldə etməyə cəhdlər edərlər;

29. Pozitiv enerjini əldə edib neqativini tərəfdaşa yükləyir;

30. İnsanların səbrini tükəndirər, əsəbləri ilə oynayar;

31. Öz zahiri görkəmlərini və xarakterlərini, fikirlərini və həyat tərzini mükəmməl hesab edir və başqalarına, tərəfdaşına sırıyır;

32. Tərifləri sevir, tənqidi sağlam qəbul edə bilmir;

33. Ruhu olmayan manipulyatorlardır;

34. İnsanları özünə tabe etməyi sevirlər;

35. Öz üzərində işləmir və fərdi inkişafa vaxt ayırmırlar, çünki səviyyələri özlərini qane edir;

36. Tərəfdaşın ağlı, savadı, sərbəstliyi, hüzurluluğu, intellektinə həsəd aparır. çünki onda bunlar olmur;

37. Tənqid etmək yerinə təhqir etməyi seçirlər;

38. Məsuliyyətsiz, qeyri-ciddi olur;

39. Tərk edilməyə qəzəblənirlər;

40. Qurban olmadan, tək yaşaya bilmirlər.