#qadınaşiddətəson

Qadın zəif deyil, elə fiziki cəhətdən də güclüdür. Qadın kişiyə möhtac deyil. Evində təmir işlərini özü görə bilir. Qadın ağılsız deyil. Dostunu da, düşmənini də tanıyır. Qadın savadsız deyil. Övladının təhsili ilə məşğul olur. Qadın avara deyil. Qadının həm evində, həm də işində işi çox olur. Qadın asılı deyil. Qadın kişinin gördüyü hər bir işi görə bilir, hərbi xidmətə də gedir, müharibəyə. Qadın sizin ananızdır, qızınızdır, bacınızdır, xanımınızdır. Qadın insandır. Qadın namusunuz yox, sevginiz, ali dünyanızdır.