Kökələcəksən…

#mənideyirlər

1. Ərə get, kökələcəksən.

2. Ana ol, kökələcəksən.

3. Uşaq doğ, kökələcəksən.

4. Süd ver, kökələcəksən.

5. Süddən kəs, kökələcəksən.

6. Bekarçılıqdan ye, iç, yat, kökələcəksən.