Adam adlarındakı hərflər

A: Düşüncə bacarığı və məntiqi güclü olan insanlar.

B: Öncəgörəndirlər, hadisələr qarşısında heç vaxt ümidlərini itirməzlər.

C: İncənətə meylli, duyğusal insanlar.

Ç: Zövqlü və zövqü sevən insanlar.

D: Üstün zəkanı təmsil edir; iddialı və mübarizdir.

E: Bu insanlar kədər və sevinc hisslərini bərabər yaşayır.

F: Sakit şəxsiyyəti ifadə edirlər, zərif və etibarlıdırlar.

G, Q: Güclü şəxsiyyət, gərginlik və üstün zəkaya sahib olmaq istəyi.

H, X: Sakit, dəyişməz şəxsiyyət.

İ I: Həssas, emosional və küsəyən.

J: Kaprizli və qısqanc şəxsiyyət.

K: Müvəffəqiyyətli, həmişə yüksələn şəxsiyyət.

L: Sənətçi, istedadlı şəxsiyyət.

M: Ticari və yüksək kəşfiyyat qabiliyyəti.

N: Üstün səlahiyyətli şəxsiyyət.

OÖ: Sirlidirlər, gizliliyi sevirlər, duyğularını açmaq onlar üçün asan deyil.

P: Özünə inamlı.

R: Qərar qəbul etməkdə daimi çətinlik.

SŞ: Xəyalpərəst

T: Duyğularını açmaqda çox çətinlik çəkirlər.

UÜ: Onlar işlərini yavaş aparırlar, ləngdirlər.

V: Vecsiz insanlar.

Y: Keçmişdəki izlər, kədərlər və digər hadisələr daim onunladır, keçmişini heç vaxt unutmur, güclü şəxsiyyət strukturları vardır.

Z: Elmlə məşğul olan, oxumağı sevən, akademik tip.