Həyat pazlı

Həyat pazllardan ibarətdir.

Ya xırda hissələrdən ibarətdir, ya da böyük.

Hər kəs həyatını bir yerə yığmaq üçün vaxt sərf edir. Öncə hissələrini tapmağa, sonra o hissələri uyğun olaraq bir yerə yığmağa və pazlı tamamlamağa.

Həyat pazlı da mərhələlərdən ibarətdir. Sadədən mürəkkəbə doğru. mürəkkəbləşdikcə hissələri daha kiçik və daha çox olur.

Vaxt aparır. Kimisi daha tez vaxtda yığlr tamamlamağa, keçir növbəti mərhələyə, kimisinin uzun müddət vaxt sərf etməsi lazım gəlir, vaxtı bitir, eyni mərhələyə dəfələrlə qayıdır.