Həyatdakı risklərin sığortalanması…

Həyatdakı risklərdən özünüzü sığortalayın:

 1. Dərk edin! İstər ayıq, istərsə də içkili və ya nəşəli vəziyyətdə etdiyiniz hərəkət və dediyini söz sizi onun nəticə və məsuliyyətindən azad etmir;
 2. Özünüzü ağıllı bildiyiniz zaman qarşı tərəfin sizdən də ağıllı olmaq ehtimalını nəzərdən keçirin;
 3. Provokasiya və spekulyativ davranış və sözlərə uymayın;
 4. Müzakirəni mübahisə həddinə çatdırmayın;
 5. Özünüzü haqlı çıxartdığınız məsələdə məsələnin hər tərəfini görün;
 6. İstənilən hərəkət və düşüncənizin arxasında, yanında və ya önündə ən pis halda və ya ən yaxşı halda, ssenariləri dayansın;
 7. .Dərininə qədər bilmədiyiniz sahə və mövzular üzrə diskussiya aparmayın;
 8. Peşəkar bilik və təcrübəniz olmayan sahədə işləməyin;
 9. Komfort zonasında müdafiə olunduğunuzu düşünməyin;
 10. Sosial həmrəyliyə qoşularkən emosional deyil, rasional davranın.
 11. Dövlətin yazılmış qanunlarını mental, yazılmamış qanunlarından üstün tutun və onlara əməl edin;
 12. Sağlamlığınızı və vaxtınızı üstün tutun;
 13. Pulu qazanın, xərcləməyə tələsməyin;

 14. Ardı var.