Nə yaxşı ki, varımsan,

Sən sevgi ünvanımsan…

Bayram payımsan,

Möcüzəmsən…

Sevgi dünyamsan…