Adiləşir

Başlanğıcda çətin olur,İlk addımı atmaq,Susaraq içinə atmaq,Hər gün bir az uzaqlaşmaq,Sonra sevgisiz qalmaq,Bir zaman sevdiyini atmaq…Adiləşir azadlığın,Lal olmuş hüzurun,Sıradan biri olur,İnsanların hissləri…Güvənməyi unudub,Tənhalığı seçmək də,Asan gəlmir insana…Adiləşir aradaxatırlamaq keçmişi,Xatirələr özününSilə bilmir izini…Sıradan olur artıqSəhər gülüşlə oyanıbGecəni göz yaşı iləYola salmaq…Özünlə tək qalmaq,Danışmaq beləAdiləşir insana…

Ваша оценка: