Sivil ittifaqlar

Sivil ittifaqlar sivil insanlar arasında qurula bilər.
Sivil olmayan insanların ittifaq qurması qeyri- mümkündür.