Yenidən aşiq olmaq istəyirəm

Yenidən aşıq olmaq istəyirəm…
Sənə…
Utancaq, səmimi gülüşünə…
Yenidən aşiq olmaq istəyirəm,
Uşaq kimi məsum, dərin baxışına…
Yenidən aşıq olmaq istəyirəm,
Varlığının zəmanət olduğu hüzuruna…
Yenidən aşıq olmaq istəyirəm,
Təməlini güvənlə bərkidərək…