Orta əsrlərə qayıdırıq…

Orta əsrlərə qayıdırıq. Xəstəliklər, savadsız və yoxsul insanlar…

Sosial ədalətsizlik…

İnsanların hüquqlarının olmaması…

İnsanların əməyindən sui-istifadə…