Uşaq oxşamaları

Uşaq oxşama səviyyəsi: Eşşək boyda olub itin balası…

Oxşadı oxşamışına…

Zırrama…

Tifaqı dağılmış…