Ana…

O gün gələcək bir gün…
Mən böyüyəcəyəm, Ana…
Göz yaşların axmayacaq daha…
Gözlərindəki kədər silinəcək…
Başını boynuma qoyacaqsan…
O gün gələcək bir gün…
Üzündəki təbəssümün işıq saçacaq…
Saçlarındakı ağlar başqa rəngə çalacaq…
Yanaqlarından öpəcəyəm hər gün…
Barmaqlarım saçlarına sığal çəkəcək