İqtisadiyyat və xəstəlik

Hər il koronavirusun yeni ştamı çıxarsa, onun vaksinini gözləyəcəyik. Hər yeni ştamı daha təhlükəli olsa, daha tez yayılsa, sərt karantin sayəsində nəinki iri şirkət, korporasiyalar, transmilli holdinglər, hətta bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələr, eləcə də üçüncü dünya ölkələri müflis olacaq. Çünki iqtisadiyyatı çökmüş, xarici ticarəti-ixracı azalmış, büdcə gəlirləri aşağı düşmüş, büdcə xərcləri artmış bir ölkənin likvidlik və borc öhdəliklərini icra etməmək kimi problemləri qaçılmazdır. Odur ki, həmin ölkələrin qeyri-neft sektorunun əsas gəlir mənbəyi olan daxili və xarici turizmdən, iş miqrasiyasından, maliyyə sahəsi olan beynəlxalq pul köçürmələrindən, vergi və gömrükdən gələn büdcə gəlirləri hiss olunacaq dərəcədə azalacaq. Bu isə daxildə dövlət tərəfindən tənzimlənən və tənzimlənməyən qiymətlərin artımına, yeni vergi və gömrük ödənişləri növlərinin yaranmasına, dövlət büdcəsinin xərclərini yükləyən qurumların ixtisara düşməsinə, işsizliyə, milli valyutanın dəyərdən düşməsinə səbəb olacaqdır.