Sizə real münasibəti öyrənməyin yolları

Kiminsə sizə olan real münasibətini bilmək istəyirsinizsə: — onu tənqid edin; — onu hirsləndirin; — onun xahişini yerinə yetirməyin, işinə yaramayın; — ona kömək etməkdən imtina edin; — onu spritli içki ilə məst edib sorğu suala tutun; — ondan ayrılın, uzaqlaşın, onunla münasibətinizi bitirin; — ona «yox» deyin.

Ваша оценка: