Sizə real münasibəti öyrənməyin yolları

Kiminsə sizə olan real münasibətini bilmək istəyirsinizsə:

— onu tənqid edin;

— onu hirsləndirin;

— onun xahişini yerinə yetirməyin, işinə yaramayın;

— ona kömək etməkdən imtina edin;

— onu spritli içki ilə məst edib sorğu suala tutun;

— ondan ayrılın, uzaqlaşın, onunla münasibətinizi bitirin;

— ona «yox» deyin.