Keçmiş dəyişməz

Keçmiş dəyişmir.

Unudulmur.

Müdaxiləyə uğramır.

Silinmir.

Təkrarlanmır.

Keçmiş ötüb bitir.

Darıxmaq, həsrətində olmaq keçmişə təsir etmir.

Keçmiş keçmişdə qalır, indiyə və gələcəyə keçmir.