Kağızdan həyat və insan

Kağızdan həyatlar var… Kağız adamlar var.

Kiminsə həyatı və özü kağıza yazılır, kitaba çevrilir, kimsə tapır, alır, oxuyur.

Kağızdan həyatlar var… Kağız adamlar var. Suda tez batar. Odda tez yanar. Küləklə sovrular. Torpağa qarışar.