Uşaqlar da ölürlər

Uşaqlar ölməzlər?

Ölərlər!

Soyuqdan…

Yoxsulluqdan…

Aclıqdan…

Xəstəlikdən…

Həsrətdən, ayrılıqdan…

Şiddətdən…

Sevgisizlikdən…