Kim deyir ki…

Kim deyir ki, ağlamağı gecəyə saxlar qadınlar,
Susmağında gizlətdiyi özü deyil, pərdəarxası həyat olar?
Kim deyir ki, ayrılmağa vərdiş etmiş analar,
Darıxmağa deyil, küskünlüyə vaxt ayırar…