Sən qürurumsan

Küləkdən qayığımı qoruyan tək limansan.Daşlardan, dəli dalğalardan qoruyan tək sahilsən.Yağışdan, fırtınadan, qara buludlardan qoruyan tək günəşimsən.Qaranlıqdan və dalandan qoruyan tək işığımsan.Həcmini n qədər artırıb mənə qaytaran tək sevgimsən.Sən mənim oğlumsan! Sən qürurumsan!Nə yaxşı ki, anan da, atan da mənəm!

Ваша оценка: