Sən qürurumsan

Küləkdən qayığımı qoruyan tək limansan.
Daşlardan, dəli dalğalardan qoruyan tək sahilsən.
Yağışdan, fırtınadan, qara buludlardan qoruyan tək günəşimsən.
Qaranlıqdan və dalandan qoruyan tək işığımsan.
Həcmini n qədər artırıb mənə qaytaran tək sevgimsən.
Sən mənim oğlumsan! Sən qürurumsan!
Nə yaxşı ki, anan da, atan da mənəm!