Sevgini yazaq…

Sevgidən yazmaq mənasızdırsa, gəl, sevgini yazaq…

Birlikdə yazaq…

Sözlərini bir seçək…

Hisslərini bir yerdə birləşdirək…

Elə yazaq ki, əritsin qəlbimdəki buzu…

Elə yazaq ki, rüzgar aparsın beynimdəki fikiri…

Elə yazaq ki, dənizin dalğalarına qarışdırıb uzaqlaşdırsın bizdən qəm-kədəri..

.Elə yazaq ki, gözlərimi parlatsın sevincdən, fərəhdən…

Bəli…

Gəl, sevgini yaz mən…