— İnsanın həyat ilini mənfəətlə başa vurmağın təminatçısı, vasitəçisidir;

— Komfort zonasına kənar şəxslərin daxil olmamasının zəmanətidir;