Siz qalibsiniz!

Kimdənsə qisas almayın.

Qisası həyat onu sizsiz qoymaqla artıq almışdır. 1-0 siz qalibsiniz.

Sizi o qazanmadı, siz özünüzü qazandınız. 2-0 siz qalibsiniz.

Sevginizdən onu məhrum edib özünüzü sevdiniz. 3-0 qalibsiniz.