Rənglər

Darıxmaq necə olur ki? Rəngsiz.


Unudulmaq bəs? Qaramat.


Ayrılığın rəngi? Bozun sonsuz çaları.


Sevgisizlik? Bütün rənglərdən bir az var…