Bilirsən?

  • Bilirsənmi, gözlərimdə yazılmısan?! Silinmirsən. Gözlərimi görən səni oxuyur. Gizlədə bilmirəm. Bilirsənmi, təbəssümümdə gizlətmişəm özüm özümü?! Gizlən qaç oynayırıq onunla. Özümdən qaçıb gizlənirəm, özüm də özümü axtarmağa çıxıram. Unuduram çox zaman özümü harada gizlətmişəm.
  • Bilirəm. Nə olsun ki?! Bilməyim nəyisə dəyişmir. Sən özünü də, məni də çoxdan yola salmısan. Sən çoxdan getmisən. Sən çoxdan sevməyi, sevilməyi tərgitmisən.